Laulusuzuki

Baby girl standing with open mounth and hands up, amazed, surprised, happy

Iloista ja innostavaa lauluopetusta on nyt tarjolla vauvasta vaariin!

Laulusuzukimenetelmä on kansainvälisen Suzuki-yhdistyksen (ISAn) hyväksymä menetelmä. Se etenee opetustasoittain odotusajasta aikuisuuteen pyrkien ymmärtämään lapsen maailmaa ja tukemaan lapsen ja nuoren kokonaispersoonallisuuden kehitystä. Laulusuzukimenetelmä perustuu Suzuki-menetelmään. Laulamaan oppiminen tapahtuu aluksi kuuntelemisen, matkimisen ja toistamisen periaatteella.

Kurkkaa pieni palanen 4-vuotiaan oppilaan laulutunnilta:

Odotusajasta aikuisuuteen

Laulusuzukia voisi luonnehtia alussa vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukemisen menetelmäksi. Lapsen itsenäistyessä opettajan rooli tunnilla kasvaa. Laulusuzukin tavoitteena on herättää lapsessa rakkaus musiikkiin laulamisen kautta. Laulutaidon ja laulujen oppimiseen kuuluu päivittäinen laulaminen, luonnollisen ja vapaan lauluäänen vaaliminen ja kehittäminen, kuuntelun merkityksen vahvistaminen sekä kielellisten taitojen harjaannuttaminen.

Laulamisen oppimisprosessi on erilainen kuin soittamisen. Suzuki-soitonopetuksessa kuunteleminen aloitetaan vanhempien valmennuksen yhteydessä, yleensä samaan aikaan kuin soittimen tekniikan hallintaan valmistavat harjoitukset. Mutta laulusuzukissa oppimisprosessi alkaa kuuntelemisen, positiivisten tunteiden ja kokemusten, mielikuvien ja fyysisten tuntemusten kautta jo mahdollisesti odotusaikana.

Laulusuzukimenetelmään liittyy olennaisena kansainvälisyyskasvatus. Opimme ymmärtämään muiden maiden kulttuureja ja taustoja sekä opimme uusia kieliä mm. laulujen välityksellä.

https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2019/05/inner_hero_07.png

Lauluääni on sisäänrakennettu soitin

Lauluääni on sisäänrakennettu soitin, joten siihen ei voi kajota samalla tavalla kuin näkyvissä olevaan soittimeen. Laulusoitinta rakennetaan vähitellen erilaisten laulutaidollisten harjoitusten avulla. Ilmaisu laulutaidollinen harjoitus tarkoittaa kaikkia niitä harjoituksia, jotka tähtäävät luonnollisen lauluäänen tuottamiseen. Ne ovat lapsen laulamista tukevia harjoituksia. Näitä ovat rentous-, hengitys-, ryhti-, artikulaatio- (leuka, kieli, huulet), fonaatio- (äänen tuottoon liittyvät), resonaatio- (äänen sointiin liittyvät) ja koordinaatioharjoitukset. Harjoitusten tarkoituksena on rentouttaa ja herkistää lihaksistoa toimimaan aktiivisesti tarpeen mukaan, mahdollisesti korjata tai ehkäistä ryhtivikoja sekä aktivoida ja herkistää artikulaatioelinten toimintaa, jotta laulun sanoista saa selvää. Laulutaidollisten harjoitusten tehtävänä on myös herättää lapset tuntemaan, miten hengitys tapahtuu. Tiettyjä harjoituksia käytetään jokaisella laulutunnilla.

Laulusuzukimenetelmä syntyi Vantaalla, Suomessa 1986 Musiikin tohtori Päivi Kukkamäen toimesta.

Cute boy singing in microphone on color background. Space for text
https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2019/04/Singing-black-board.png

Valmentavat opinnot

Laulusuzukiopetusta on tarjolla valmentavina opintoina  0-6-vuotiaille lapsille pienryhmäopetuksena. Ryhmissä on 2-4 samanikäistä lasta vanhempineen. Ryhmät sopivat myös sisaruksille. Ryhmät kokoontuvat viikoittain ja tunnin pituus on 30 min.

Laulamaan oppiminen tapahtuu aluksi kuuntelemisen, matkimisen ja toistamisen periaatteella. Tunnit ovat toiminnallisia sisältäen laulamista, liikettä ja leikkiä.

https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2019/04/Piano-black-board.png

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä

Taiteen perusopetuksen opinnot pyritään aloittamaan lapsilla ja nuorilla pareittain. Paritunti kestää nuorilla oppilailla 45 minuuttia ja vanhemmilla oppilailla 60 minuuttia. Jos sopivaa paria ei ole, oppilas tulee yksin. Tunti jakaantuu omaan henkilökohtaiseen soittotuntiin sekä toisen oppilaan tunnin seuraamiseen. Lapset oppivat uskomattoman paljon vain kuuntelemalla muita.

  • 3- vuotiaasta alkaen laulun yksilöopetusta, laulutunnit viikoittain tiistaisin Hirvensalossa tai maanantaisin keskustassa
  • aikuisosaston yksilötunnit, laulutunnit sovitusti tiistaisin Hirvensalossa tai maanantaisin keskustassa
1178776

Lähteet:
Kukkamäki, Päivi MuT: www.suzukivoice.com