Laulusuzuki

Baby girl standing with open mounth and hands up, amazed, surprised, happy

Ryhmät 0-6–vuotiaille

Laulusuzukiopetusta on tarjolla valmentavina opintoina  0-6–vuotiaille lapsille pienryhmäopetuksena. Ryhmissä on 2-4 samanikäistä lasta vanhempineen. Ryhmät sopivat myös sisaruksille.

Laulusuzuki etenee opetustasoittain odotusajasta aikuisuuteen pyrkien ymmärtämään lapsen maailmaa ja tukemaan lapsen ja nuoren kokonaispersoonallisuuden kehitystä.  Laulamaan oppiminen tapahtuu aluksi kuuntelemisen, matkimisen ja toistamisen periaatteella. Tunnit ovat toiminnallisia sisältäen laulamista, liikettä ja leikkiä.

Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 30 minuuttia. Opetuskertoja on syksyllä 14 ja kevään aikana 14. Lukukausimaksu on 295 e/ oppilas.

Kurkkaa pieni palanen 4-vuotiaan oppilaan laulutunnilta täältä:

family, motherhood, parenting, people and child care concept - happy mother kissing adorable baby over violet background

Laulusuzukia voisi luonnehtia alussa vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukemisen menetelmäksi. Lapsen itsenäistyessä opettajan rooli tunnilla kasvaa. Laulusuzukin tavoitteena on herättää lapsessa rakkaus musiikkiin laulamisen kautta. Laulutaidon ja laulujen oppimiseen kuuluu päivittäinen laulaminen, luonnollisen ja vapaan lauluäänen vaaliminen ja kehittäminen, kuuntelun merkityksen vahvistaminen sekä kielellisten taitojen harjaannuttaminen.

Laulamisen oppimisprosessi on erilainen kuin soittamisen. Suzuki-soitonopetuksessa kuunteleminen aloitetaan vanhempien valmennuksen yhteydessä, yleensä samaan aikaan kuin soittimen tekniikan hallintaan valmistavat harjoitukset. Mutta laulusuzukissa oppimisprosessi alkaa kuuntelemisen, positiivisten tunteiden ja kokemusten, mielikuvien ja fyysisten tuntemusten kautta jo mahdollisesti odotusaikana.

Laulusuzukimenetelmään liittyy olennaisena kansainvälisyyskasvatus. Opimme ymmärtämään muiden maiden kulttuureja ja taustoja sekä opimme uusia kieliä mm. laulujen välityksellä.

Laulu soittimena

Lauluääni on sisäänrakennettu soitin, joten siihen ei voi kajota samalla tavalla kuin näkyvissä olevaan soittimeen. Laulusoitinta rakennetaan vähitellen erilaisten laulutaidollisten harjoitusten avulla. Ilmaisu laulutaidollinen harjoitus tarkoittaa kaikkia niitä harjoituksia, jotka tähtäävät luonnollisen lauluäänen tuottamiseen. Ne ovat lapsen laulamista tukevia harjoituksia. Näitä ovat rentous-, hengitys-, ryhti-, artikulaatio- (leuka, kieli, huulet), fonaatio- (äänen tuottoon liittyvät), resonaatio- (äänen sointiin liittyvät) ja koordinaatioharjoitukset.

Harjoitusten tarkoituksena on rentouttaa ja herkistää lihaksistoa toimimaan aktiivisesti tarpeen mukaan, mahdollisesti korjata tai ehkäistä ryhtivikoja sekä aktivoida ja herkistää artikulaatioelinten toimintaa, jotta laulun sanoista saa selvää. Laulutaidollisten harjoitusten tehtävänä on myös herättää lapset tuntemaan, miten hengitys tapahtuu. Tiettyjä harjoituksia käytetään jokaisella laulutunnilla.

Beautiful little girl listening to music on colour background

Laulusuzukimenetelmä syntyi Vantaalla, Suomessa 1986 Musiikin tohtori Päivi Kukkamäen toimesta.

Lähteet:
Kukkamäki, Päivi MuT: www.suzukivoice.com