Tietoa opinnoista

 

Musapiknik_2015-2-webVARHAISIÄN OPINNOT


  • perhemuskarit 1-2v ja 0-5v

VALMENTAVAT OPINNOT


  • soitinkaruselli 3-5v ja 6-9v
  • pianomuskari 3-5v
  • lasten laulusuzukiryhmät 0-6v

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ


Musiikkileikkikoulu tarjoaa lapselle mahdollisuuden matkata musiikin kiehtovaan maailmaan tarkoituksena herättää lapsessa rakkaus musiikkia kohtaan. Tavoitteena on musiikillisten elämysten, valmiuksien ja taitojen luominen ja kehittäminen lapsen ikä huomioon ottaen. Musiikkia opiskellaan leikkien, laulaen, loruillen, liikkuen, soittaen ja kuunnellen. Opetuksen lähtökohtana on Suzuki-filosofian usko jokaisen lapsen kykyyn kehittyä ja oppia. Lasta kannustetaan ja rohkaistaan sekä tunneilla vallitsee positiivinen ilmapiiri. Leikin varjolla tutustutaan musiikin peruselementteihin: rytmiin, melodiaan, harmoniaan, muotorakenteisiin, dynamiikkaan ja sointiväriin.

Ohjelmistona käytetään lastenlauluja, Suzuki-ohjelmistoa sekä muuta musiikkia monipuolisesti. Instrumenttiopintoihin jatkaville oppilaille soitettava Suzuki-ohjelmisto tulee tutuksi jo musiikkileikkikoulussa. Musiikkileikkikoulu antaa valmiuden elinikäiselle musiikin harrastamiselle ja tarjoaa lapselle positiivisia esiintymiskokemuksia muun muassa lukukauden päätöskonsertissa.

Samat musiikkileikkikouluryhmät jatkavat koko vuoden. Vapaita oppilaspaikkoja voi kuitenkin tiedustella myös kesken lukukauden. Suzukikoulun musiikkileikkikoululaiset ovat etusijalla valittaessa kouluun uusia oppilaita.

Varhaisiän opinnot

MUSIIKKILEIKKIKOULURYHMÄT 0-5-VUOTIAILLE


Suzukikoulussa on omat ryhmät 3 kk- vauvoille, 1-2-vuotiaille perheryhmille sekä 0-5-vuotiaiden sisarusryhmät. Ryhmiin mahtuu 6-8 lasta ja oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmät kokoontuvat viikoittain syksyn aikana 14 ja kevään aikana 14 kertaa. Tunneille tullaan yhdessä aikuisen kanssa. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja tunnin pituus on 30 minuuttia.

Syksyn aikana opetuskertoja on 14 ja kevään aikana 14. Lukukausimaksu on 185 e/ syksy tai kevät.

Valmentavat opinnot

SOITINKARUSELLI 3-5-VUOTIAILLE JA 6-9-VUOTIAILLE


Soitinkarusellissa tutustutaan viikoittain vaihtuvaan instrumenttiin (viulu/sello/kitara/piano), lauletaan ja musisoidaan monipuolisesti. Soitinkaruselli tarjoaa lapselle mahdollisuuden matkata musiikin kiehtovaan maailmaan tarkoituksena herättää lapsessa rakkaus musiikkia kohtaan sekä kiinnostus instrumentin soittoon. Tavoitteena on musiikillisten elämysten, valmiuksien ja taitojen luominen ja kehittäminen. Tunneilla tutustutaan leikin varjolla soittimeen improvisoiden sekä opetellen yhdessä pieniä kappaleita leikkien, laulaen, loruillen, liikkuen, soittaen ja kuunnellen käyttäen eri instrumenttien lisäksi myös rytmisoittimia. Vanhemmat osallistuvat tunneilla toimintaan lopputunniksi ja saavat valmiuksia harjoitella tunneilla opittuja asioita myös kotona, jos oma soitin kotoa löytyy. Oman soittimen saa halutessaan ottaa myös tunneille mukaan.

Opetuksen lähtökohtana on Suzuki-filosofian usko jokaisen lapsen kykyyn kehittyä ja oppia. Lasta kannustetaan ja rohkaistaan sekä tunneilla vallitsee positiivinen ilmapiiri. Ohjelmistona käytetään lastenlauluja ja Suzuki-ohjelmistoa.

Soitinkaruselli kokoontuu kerran viikossa 45 minuutin ajan. Syksyn aikana opetuskertoja on 14 ja kevään aikana 14. Opetus on pienryhmäopetusta. Ryhmään mahtuu 3-6 lasta. Lukukausimaksu 295 e/ oppilas. Alle kolmen oppilaan ryhmässä opetuskerran pituus on 30 minuuttia.

PIANOMUSKARI 3-5-VUOTIAILLE


Soitinmuskarit tarjoavat lapselle mahdollisuuden matkata musiikin kiehtovaan maailmaan tarkoituksena herättää lapsessa rakkaus musiikkia kohtaan sekä kiinnostus pianoon instrumenttina. Tavoitteena on musiikillisten elämysten, valmiuksien ja taitojen luominen ja kehittäminen. Tunneilla tutustutaan leikin varjolla soittimeen improvisoiden sekä opetellen yhdessä pieniä kappaleita leikkien, laulaen, loruillen, liikkuen, soittaen ja kuunnellen käyttäen oman instrumentin lisäksi myös rytmisoittimia. Vanhemmat osallistuvat tunneilla toimintaan ja saavat valmiuksia harjoitella tunneilla opittuja asioita myös kotona.

Pianomuskarilaisten kotona olisi hyvä olla oma soitin ja kitaramuskarilaisilla tulee olla oma soitin tunneilla mukana. Soitinmuskarista on helppo siirtyä instrumenttiopintoihin ja muskari tarjoaa näin pehmeän laskun soitonopetukseen. Opetuksen lähtökohtana on Suzuki-filosofian usko jokaisen lapsen kykyyn kehittyä ja oppia. Lasta kannustetaan ja rohkaistaan sekä tunneilla vallitsee positiivinen ilmapiiri. Ohjelmistona käytetään lastenlauluja ja Suzuki-ohjelmistoa.

Soitinmuskarit kokoontuvat kerran viikossa 45 minuutin ajan. Syksyn aikana opetuskertoja on 14 ja kevään aikana 14. Opetus on pienryhmäopetusta. Ryhmään mahtuu 3-4 lasta vanhempineen. Lukukausimaksu 399 e/ oppilas. Kahden oppilaan ryhmässä opetuskerran pituus on 30 minuuttia.

LASTEN LAULUSUZUKIRYHMÄT


Laulusuzuki etenee opetustasoittain odotusajasta aikuisuuteen pyrkien ymmärtämään lapsen maailmaa ja tukemaan lapsen ja nuoren kokonaispersoonallisuuden kehitystä.  Laulamaan oppiminen tapahtuu aluksi kuuntelemisen, matkimisen ja toistamisen periaatteella. Tunnit ovat toiminnallisia sisältäen laulamista, liikettä ja leikkiä.

Kurkkaa pieni palanen 4-vuotiaan oppilaan laulutunnilta täältä:
https://www.youtube.com/watch?v=1IcrDMSJLag

Laulusuzukiopetusta on tarjolla valmentavina opintoina  0-6-vuotiaille lapsille pienryhmäopetuksena. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 30 minuuttia. Opetuskertoja on syksyllä 14 ja kevään aikana 14. Ryhmässä 3-4 saman ikäistä lasta vanhempineen ja ryhmät sopivat myös sisaruksille. Lukukausimaksu on 295 e/ oppilas.