Tietoja musiikkileikkikoulusta

Musapiknik_2015-2-webTAVOITTEET JA SISÄLTÖ


Musiikkileikkikoulu tarjoaa lapselle mahdollisuuden matkata musiikin kiehtovaan maailmaan tarkoituksena herättää lapsessa rakkaus musiikkia kohtaan. Tavoitteena on musiikillisten elämysten, valmiuksien ja taitojen luominen ja kehittäminen lapsen ikä huomioon ottaen. Musiikkia opiskellaan leikkien, laulaen, loruillen, liikkuen, soittaen ja kuunnellen. Opetuksen lähtökohtana on Suzuki-filosofian usko jokaisen lapsen kykyyn kehittyä ja oppia. Lasta kannustetaan ja rohkaistaan sekä tunneilla vallitsee positiivinen ilmapiiri. Leikin varjolla tutustutaan musiikin peruselementteihin: rytmiin, melodiaan, harmoniaan, muotorakenteisiin, dynamiikkaan ja sointiväriin.

Ohjelmistona käytetään lastenlauluja, Suzuki-ohjelmistoa sekä oululaisten Suzuki-pedagogi Greta Hovi-Pietilän ja hänen miehensä, muusikko-tuottaja Rike Pietilän Suzuki-musiikkileikkikouluun säveltämiä lauluja. Instrumenttiopintoihin jatkaville oppilaille soitettava ohjelmisto tulee näin tutuksi jo musiikkileikkikoulussa. Musiikin alkeisteoriaa opiskellaan Hovi-Pietilän kehittämän Oktaavia-rytmikorttien avulla. Musiikkileikkikoulu antaa valmiuden elinikäiselle musiikin harrastamiselle ja tarjoaa lapselle positiivisia esiintymiskokemuksia muun muassa lukukauden päätöskonsertissa.

Alle 3-vuotiaat lapset tulevat tunneille yhdessä aikuisen kanssa. Yli 3-vuotiaiden ryhmässä aikuiset osallistuvat tunneille lopputunnista, jolloin lapset esiintyvät tunnin lopuksi vanhemmilleen sekä laulamme ja leikimme tunneilla opittuja asioita. Samat musiikkileikkikouluryhmät jatkavat koko vuoden. Vapaita oppilaspaikkoja voi kuitenkin tiedustella myös kesken lukukauden. Suzukikoulun musiikkileikkikoululaiset ovat etusijalla valittaessa kouluun uusia oppilaita.

MUSIIKKILEIKKIKOULURYHMÄT 0-5-VUOTIAILLE


Suzukikoulussa on omat ryhmät 3 kk- vauvoille, 1-2-vuotiaille perheryhmille sekä 0-5-vuotiaiden sisarusryhmät. Ryhmiin mahtuu 6-10 lasta ja oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmät kokoontuvat viikoittain syksyn aikana 14 ja kevään aikana 14 kertaa. Tunneille tullaan yhdessä aikuisen kanssa. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja tunnin pituus on 30 minuuttia.

Syksyn aikana opetuskertoja on 14 ja kevään aikana 14. Lukukausimaksu on 185 e/ syksy tai kevät.

SOITINKARUSELLI 3-5-VUOTIAILLE JA 6-9-VUOTIAILLE


Soitinkarusellissa tutustutaan viikoittain vaihtuvaan instrumenttiin (viulu/sello/kitara/piano), lauletaan ja musisoidaan monipuolisesti. Soitinkaruselli tarjoaa lapselle mahdollisuuden matkata musiikin kiehtovaan maailmaan tarkoituksena herättää lapsessa rakkaus musiikkia kohtaan sekä kiinnostus instrumentin soittoon. Tavoitteena on musiikillisten elämysten, valmiuksien ja taitojen luominen ja kehittäminen. Tunneilla tutustutaan leikin varjolla soittimeen improvisoiden sekä opetellen yhdessä pieniä kappaleita leikkien, laulaen, loruillen, liikkuen, soittaen ja kuunnellen käyttäen eri instrumenttien lisäksi myös rytmisoittimia. Vanhemmat osallistuvat tunneilla toimintaan lopputunniksi ja saavat valmiuksia harjoitella tunneilla opittuja asioita myös kotona, jos oma soitin kotoa löytyy. Oman soittimen saa halutessaan ottaa myös tunneille mukaan.

Opetuksen lähtökohtana on Suzuki-filosofian usko jokaisen lapsen kykyyn kehittyä ja oppia. Lasta kannustetaan ja rohkaistaan sekä tunneilla vallitsee positiivinen ilmapiiri. Ohjelmistona käytetään lastenlauluja ja Suzuki-ohjelmistoa.

Soitinkaruselli kokoontuu kerran viikossa 45 minuutin ajan. Syksyn aikana opetuskertoja on 14 ja kevään aikana 14. Opetus on pienryhmäopetusta. Ryhmään mahtuu 3-6 lasta. Lukukausimaksu 295 e/ oppilas. Kahden oppilaan ryhmässä opetuskerran pituus on 30 minuuttia.

PIANOMUSKARI 3-5-VUOTIAILLE


Soitinmuskarit tarjoavat lapselle mahdollisuuden matkata musiikin kiehtovaan maailmaan tarkoituksena herättää lapsessa rakkaus musiikkia kohtaan sekä kiinnostus pianoon instrumenttina. Tavoitteena on musiikillisten elämysten, valmiuksien ja taitojen luominen ja kehittäminen. Tunneilla tutustutaan leikin varjolla soittimeen improvisoiden sekä opetellen yhdessä pieniä kappaleita leikkien, laulaen, loruillen, liikkuen, soittaen ja kuunnellen käyttäen oman instrumentin lisäksi myös rytmisoittimia. Vanhemmat osallistuvat tunneilla toimintaan ja saavat valmiuksia harjoitella tunneilla opittuja asioita myös kotona.

Pianomuskarilaisten kotona olisi hyvä olla oma soitin ja kitaramuskarilaisilla tulee olla oma soitin tunneilla mukana. Soitinmuskarista on helppo siirtyä instrumenttiopintoihin ja muskari tarjoaa näin pehmeän laskun soitonopetukseen. Opetuksen lähtökohtana on Suzuki-filosofian usko jokaisen lapsen kykyyn kehittyä ja oppia. Lasta kannustetaan ja rohkaistaan sekä tunneilla vallitsee positiivinen ilmapiiri. Ohjelmistona käytetään lastenlauluja ja Suzuki-ohjelmistoa.

Soitinmuskarit kokoontuvat kerran viikossa 45 minuutin ajan. Syksyn aikana opetuskertoja on 14 ja kevään aikana 14. Opetus on pienryhmäopetusta. Ryhmään mahtuu 3-4 lasta vanhempineen. Lukukausimaksu 399 e/ oppilas. Kahden oppilaan ryhmässä opetuskerran pituus on 30 minuuttia.

MASUMUSKARI ODOTTAVILLE ÄIDEILLE


Vauva aistii musiikkia jo kohdussa: sydämen sykettä, äidin liikkeiden rytmiä, vanhempien ääniä sekä kuunneltua musiikkia. Syntymän jälkeen kaikkein rakkain ääni vauvalle on hänen oman vanhempansa tuttu ääni. Vauva nauttii rytmikkäistä loruista ja hellistä kosketuksista. Tuttu tuutulaulu rauhoittaa, nopea ja rytmikäs musiikki aktivoi. Masuvauvan kanssa voi liikkua ja tanssia.

Masumuskari on tarkoitettu raskauden puolivälin ylittäneille odottaville äideille, sillä sikiön kuulo alkaa olla kehittynyt rv:lla 20. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa äidin ja masuvauvan vuorovaikutusta musiikillisia työtapoja käyttäen, tukea äidin musiikillisia valmiuksia, lisätä mielihyvän ja turvallisuuden tunnetta ja pitää yllä kehtolauluperinnettä. Musiikillisia työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta ja aktiivinen musiikinkuuntelu. Masumuskarissa tehdään myös hengitysharjoituksia sekä äänenkäytön harjoituksia.

Masumuskari järjestetään kurssimuotoisena (5 kertaa). Tunnin kesto on 45 min. Kurssi järjestetään ilmoittautumisen perusteella tarpeen mukaan ja viiden kerran kurssipaketti on 70 €/hlö. Masumuskarista voi siirtyä vauvamuskariin lapsen ollessa 3 kk.

RYTMIMUSKARI 3-6-VUOTIAILLE


Rytmimuskarissa musisoinnin peruspilareita ovat rytmi ja liike. Tunneilla liikutaan,
lauletaan, loruillaan sekä soitetaan erilaisia rytmi- ja kehosoittimia. Tavoitteina on
vahvistaa lapsen kokemusta omasta sisäisestä perussykkeestä, syventää lapsen kykyä
ilmaista kuulemaansa liikkeen avulla, sekä kehittää motorisia valmiuksia myöhempiä
instrumenttiopintoja varten (esim. kehon keskilinjan ylittäminen). Lisäksi tutustutaan
rytminluvun peruskäsitteisiin (taa, ti-ti, ym.).
Suzuki-filosofian tarjoaman perustan lisäksi ideoita ammennetaan Dalcroze- ja Orff-
metodeista – höystettynä sopivalla annoksella kunnon Stomp-henkeä. Ohjelmistona
käytetään lastenlauluja ja Suzuki-ohjelmistoa. Vanhemmat osallistuvat tunneilla toimintaan lopputunniksi ja saavat valmiuksia harjoitella tunneilla opittuja asioita myös kotona, jos oma soitin kotoa löytyy

Rytmimuskari kokoontuu kerran viikossa 45 minuutin ajan. Syksyn aikana opetuskertoja on 14 ja kevään aikana 14. Opetus on pienryhmäopetusta. Ryhmään mahtuu 5-6 lasta. Lukukausimaksu 295 e/ oppilas.