Laulusuzuki

Iloista ja innostavaa lauluopetusta on nyt tarjolla vauvasta vaariin!

Laulusuzukimenetelmä on kansainvälisen Suzuki-yhdistyksen (ISAn) hyväksymä menetelmä. Se etenee opetustasoittain odotusajasta aikuisuuteen pyrkien ymmärtämään lapsen maailmaa ja tukemaan lapsen ja nuoren kokonaispersoonallisuuden kehitystä. Laulusuzukimenetelmä perustuu Suzuki-menetelmään. Laulamaan oppiminen tapahtuu aluksi kuuntelemisen, matkimisen ja toistamisen periaatteella.

Kurkkaa pieni palanen 4-vuotiaan oppilaan laulutunnilta täältä:
https://www.youtube.com/watch?v=1IcrDMSJLag

Opetusmuodot

Laulusuzukiopetusta on tarjolla valmentavina opintoina  0-6-vuotiaille lapsille pienryhmäopetuksena. Ryhmissä on 3-4 samanikäistä lasta vanhempineen. Ryhmät sopivat myös sisaruksille. Tunnit viikoittain:

  • maanantai klo 17.00-17.30 lasten pienryhmä, keskusta
  • maanantai klo 18.30-19.00 lasten pienryhmä, keskusta
  • tiistaina klo 16.30-17.00 lasten pienryhmä, Hirvensalo
  • tiistaina klo 17.30-18.00 lasten pienryhmä Hirvensalo
  • tiistaina klo 18.00-18.30 vauvojen pienryhmä, Hirvensalo
  • Jos et löydä Teille sopivaa ryhmää, otathan yhteyttä!
Perusopinnot, taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä
  • 3- vuotiaasta alkaen laulun yksilöopetusta, laulutunnit viikoittain tiistaisin Hirvensalossa tai maanantaisin keskustassa
  • aikuisosaston yksilötunnit, laulutunnit viikoittain tiistaisin Hirvensalossa tai maanantaisin keskustassa
Instrumenttiopinnot aloitetaan lapsilla ja nuorilla pareittain. Paritunti kestää nuorilla oppilailla 45 minuuttia ja vanhemmilla oppilailla 60 minuuttia. Tunti jakaantuu omaan henkilökohtaiseen soittotuntiin sekä toisen oppilaan tunnin seuraamiseen. Lapset oppivat uskomattoman paljon vain kuuntelemalla muita.

Ilmoittautuminen opetukseen

Odotusajasta aikuisuuteen

Laulusuzukia voisi luonnehtia alussa vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukemisen menetelmäksi. Lapsen itsenäistyessä opettajan rooli tunnilla kasvaa. Laulusuzukin tavoitteena on herättää lapsessa rakkaus musiikkiin laulamisen kautta. Laulutaidon ja laulujen oppimiseen kuuluu päivittäinen laulaminen, luonnollisen ja vapaan lauluäänen vaaliminen ja kehittäminen, kuuntelun merkityksen vahvistaminen sekä kielellisten taitojen harjaannuttaminen.

Laulamisen oppimisprosessi on erilainen kuin soittamisen. Suzuki-soitonopetuksessa kuunteleminen aloitetaan vanhempien valmennuksen yhteydessä, yleensä samaan aikaan kuin soittimen tekniikan hallintaan valmistavat harjoitukset. Mutta laulusuzukissa oppimisprosessi alkaa kuuntelemisen, positiivisten tunteiden ja kokemusten, mielikuvien ja fyysisten tuntemusten kautta jo mahdollisesti odotusaikana.

Laulusuzukimenetelmään liittyy olennaisena kansainvälisyyskasvatus. Opimme ymmärtämään muiden maiden kulttuureja ja taustoja sekä opimme uusia kieliä mm. laulujen välityksellä.

Lauluääni on sisäänrakennettu soitin

Lauluääni on sisäänrakennettu soitin, joten siihen ei voi kajota samalla tavalla kuin näkyvissä olevaan soittimeen. Laulusoitinta rakennetaan vähitellen erilaisten laulutaidollisten harjoitusten avulla. Ilmaisu laulutaidollinen harjoitus tarkoittaa kaikkia niitä harjoituksia, jotka tähtäävät luonnollisen lauluäänen tuottamiseen. Ne ovat lapsen laulamista tukevia harjoituksia. Näitä ovat rentous-, hengitys-, ryhti-, artikulaatio- (leuka, kieli, huulet), fonaatio- (äänen tuottoon liittyvät), resonaatio- (äänen sointiin liittyvät) ja koordinaatioharjoitukset. Harjoitusten tarkoituksena on rentouttaa ja herkistää lihaksistoa toimimaan aktiivisesti tarpeen mukaan, mahdollisesti korjata tai ehkäistä ryhtivikoja sekä aktivoida ja herkistää artikulaatioelinten toimintaa, jotta laulun sanoista saa selvää. Laulutaidollisten harjoitusten tehtävänä on myös herättää lapset tuntemaan, miten hengitys tapahtuu. Tiettyjä harjoituksia käytetään jokaisella laulutunnilla.

Laulusuzukimenetelmä syntyi Vantaalla, Suomessa 1986 Musiikin tohtori Päivi Kukkamäen toimesta.

Lähteet:
Kukkamäki, Päivi MuT: www.suzukivoice.com

10838284_959498907394421_3484148779163601968_o134335_959499074061071_3782420750078167778_o