Opetussuunnitelma

Turun Suzukikoulu tarjoaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998 ja asetukseen 813/1998 sekä opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Turun kulttuurilautakunnan hyväksymä opetussuunnitelma vuodelta 2018: opetussuunnitelma