Suzuki-menetelmä

Suzuki-menetelmää pidetään lapsilähtöisenä ja luonnollisena tapana oppia musiikkia. Menetelmän kehitti japanilainen Dr. Schinichi Suzuki (1898 – 1998), joka oli japanilainen opettaja ja viulisti soitinrakentajaperheestä. Pohtiessaan pienten lasten opettamista hän huomasi, että kaikki lapset osaavat puhua äidinkieltään helposti ja sujuvasti. S. Suzuki oivalsi, että lapset oppivat samalla luonnollisella tavalla musiikkia kuten äidinkieltään ympäristön vaikutuksesta. Suzuki-menetelmää kutsutaan myös äidinkielimenetelmäksi tai lahjakkuuskasvatukseksi.

S. Suzuki uskoi, että lahjakkuus ei ole perinnöllistä, vaan musikaalisuuteen kasvetaan oikeassa ympäristössä. Kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet opiskelun aloittamiseen ja oppimiseen. Jokaisella lapsella on kyky kehittyä hyvässä ympäristössä, näin ollen lapsia ei testata ennen soittoharrastuksen aloittamista.

Suzuki-opetusmenetelmässä tähdätään lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun. Kasvatusfilosofian tavoitteena on kasvattaa lapsesta tasapainoinen ja harmoninen ihminen, joka nauttii kyvyistään ja omistaa kauniin sydämen. Suzuki-menetelmä onkin elämään kasvattamista.
Talven_taika_2015-4-web

Soittotunnit voi aloittaa jo 3-vuotiaana yhdessä vanhemman kanssa edeten pienin askelin. Suzuki-menetelmällä voi alkaa soittamaan myös myöhemmällä iällä. Laulusuzukin puolestaan voi aloittaa jo odotusaikana. Vanhemman ei tarvitse osata soittaa ennen tunneille tulemista, vaan soitonopiskelu aloitetaan vanhempainkoulutuksella; vanhempi opiskelee soittimen alkeet ja auttaa kotiharjoittelussa. Musiikista tulee perheen yhteinen harrastus ja ilon aihe.

Opetuksessa hyödynnetään lapsen koordinaation ja motoriikankehityksen herkkyysvaiheita. Soittaminen ja harjoittelu ovat leikkiä. Opetuksessa säilytetään leikkimieli ja toiminnan ilo, ja tunneilla vallitsee positiivinen ilmapiiri. Hyvä vuorovaikutus sekä yhteistyö opettajan, lapsen ja vanhempien välillä ovat tärkeitä edellytyksiä pienen lapsen soittoharrastuksessa.

Musiikin kuuntelusta ja soittamisesta tulee osa lapsen luonnollista ympäristöä ja arkea. Soitettavaa ohjelmistoa kuunnellaan päivittäin äänitteeltä. Lähtökohtana on siis soiva mielikuva. Nuotit opetellaan myöhemmin, yleensä esikouluiässä, samalla tavalla kuin äidinkielen kohdalla tapahtuu. Hyvin suunniteltu Suzuki-ohjelmisto on sama kaikille Suzuki-oppilaille maailmassa. 1-kirjan kappaleisiin on laulujen sanat, joita lauletaan tunneilla ja kotona.

Oppilailla on sekä yksilöopetusta että ryhmätunteja. Soittotunnit aloitetaan pareittain. Paritunti kestää nuorilla oppilailla 45 minuuttia ja vanhemmilla oppilailla 60 minuuttia. Tunti jakaantuu omaan henkilökohtaiseen soittotuntiin sekä toisen oppilaan tunnin seuraamiseen. Lapset oppivat uskomattoman paljon vain kuuntelemalla muita. Viikoittaisen oman soittotunnin lisäksi järjestetään myös ryhmätunteja, joilla päästään jo varhain kokemaan yhteismusisoinnin iloa.

Suzuki-menetelmässä korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen ilo. Suzuki-perheistä tuleekin yleensä keskenään elinikäisiä ystäviä. Koulu järjestää vuosittain lukuisia soittajaisia ja konsertteja, joissa oppilaat pääsevät esiintymään alusta lähtien sekä solisteina että erilaisissa kokoonpanoissa.

Ryhmätunneilla ja soittajaisissa totutaan pienestä pitäen soittamaan toisten edessä ja opitaan näin luonteva esiintymistapa. Ryhmätunnit ja esiintymiset motivoivat soittajia, ja lapset saavat vaikutteita eri-ikäisiltä soittajilta.
10296731_816617458349234_549227697432076969_n

Lähteet:
S. Suzuki:  Nurtured by love (suom. Rakkaudella kasvatettu). Tampere: Vihreälinja Oy, 2000.
www.suomensuzukiyhdistys.net
www.europeansuzuki.org