Pianomuskari – soitinvalmennus

Happy smiling toddler girl excited to play the piano

Elämänmittainen musiikkipolku

Pianomuskari tarjoavat lapselle mahdollisuuden matkata musiikin kiehtovaan maailmaan tarkoituksena herättää lapsessa rakkaus musiikkia kohtaan sekä kiinnostus pianoon instrumenttina. Tavoitteena on musiikillisten elämysten, valmiuksien ja taitojen luominen ja kehittäminen. Tunneilla tutustutaan leikin varjolla soittimeen improvisoiden sekä opetellen yhdessä pieniä kappaleita leikkien, laulaen, loruillen, liikkuen, soittaen ja kuunnellen käyttäen oman instrumentin lisäksi myös rytmisoittimia. Vanhemmat osallistuvat tunneilla toimintaan ja saavat valmiuksia harjoitella tunneilla opittuja asioita myös kotona.

Pianomuskarilaisten kotona olisi hyvä olla oma soitin, mutta tämä ei ole osallistumisen edellytys. Pianomuskarista on helppo siirtyä instrumenttiopintoihin ja muskari tarjoaa näin pehmeän laskun soitonopetukseen. Opetuksen lähtökohtana on Suzuki-filosofian usko jokaisen lapsen kykyyn kehittyä ja oppia. Lasta kannustetaan ja rohkaistaan sekä tunneilla vallitsee positiivinen ilmapiiri. Ohjelmistona käytetään lastenlauluja ja Suzuki-ohjelmistoa.

Ryhmät 3-5-vuotiaille

Pianomuskarit kokoontuvat kerran viikossa 30 minuutin ajan. Syksyn aikana opetuskertoja on 14 ja kevään aikana 14. Opetus on pariopetusta. Ryhmään mahtuu 2 lasta vanhempineen.

Lukukausimaksu 399 e/ oppilas.

https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2015/10/21414754_2007338769277091_2885190563237546442_o.jpg