Ohjeet opetuksen järjestämiseen poikkeusolosuhteissa

Hybridimalli opetuksessa

Turun Suzukikoululla toteuttaa opetuksessa joustavasti lähi- ja etäopetusta.

Päädyttäessä pidempi aikaiseen etäopetukseen, soitinkarusellisryhmien kohdalla harkitaan tarvittaessa opetuksen siirtämisistä tai tuntien korvaamista ellei oppilailla ole omia soittimia kotona.

Turun Suzukikoulun toimintasuunnitelma tartuntatautien leviämisen estämiseksi varhaisiän musiikkikasvatuksessa

Koronaviruspandemia on nostanut aiheellisia kysymyksiä siitä, miten varhaisiän musiikkikasvatuksessa, joka on pääsääntöisesti ryhmäopetusta ja käytetyt soittimet ovat yleensä yhteisiä, voidaan huolehtia hygieniasta ja estää tartuntojen leviämistä. Turun Suzukikoulu on siksi päättänyt ottaa käyttöön seuraavat käytännöt opetuksessaan (samoja periaatteita sovelletaan tietenkin mahdollisuuksien mukaan myös yleisen oppimäärän opetuksessa):

1) Varhaisiän musiikkikasvatukseen ilmoittautuville oppilaille tarjotaan mahdollisuus ostaa ”muskarikassi”, joka sisältää pienen valikoiman opetuksessa käytettäviä muskarisoittimia. Kassi ja soittimet jäävät oppilaan omiksi, mutta sen ostaminen on vapaaehtoista.

2) Yhteiskäytössä olevat soittimet pyritään jakamaan niin, että jokaisella oppilaalla on tunnin aikana ”oma” valikoima soittimia käytössään (riippumatta siitä, ovatko ostaneet muskarikassin).

3) Jokainen oppilasperhe puhdistaa tunnin lopuksi omassa käytössään olleet yhteissoittimet suihkupulloon valmiiksi sekoitetun puhdistusaineen ja kertakäyttöliinojen avulla. Tämä pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi toteuttaa.

4) Isompien ja arvokkaampien yhteiskäytössä olevien soittimien, kuten pianojen, viulujen, sellojen, kitaroiden, kanteleiden ym. – joita ei voi puhdistaa joka käyttökerran jälkeen – puhtaudesta huolehditaan ennen kaikkea huolellisen käsihygienian avulla. Sekä opettajat että oppilaat pesevät kätensä ennen ja jälkeen jokaisen tunnin. Lisäksi opettajat huolehtivat soittimien puhdistuksesta asianmukaisilla tavoilla säännöllisesti, vähintään viikoittain.

5) Koulun siivoussuunnitelmaan lisätään tarkemmat ohjeet usein kosketettavien pintojen, kuten ovenkahvojen, valokatkaisijoiden ja pöytien säännöllisestä puhdistuksesta.

6) Ryhmien kokoonpanot pidetään samoina osallistujien sekä opettajien suhteen.

7) Noudatamme hyvää hygieniaa, turvavälejä 2 m sekä koulussamme on maskisuositus.

8) Seuraamme tarkkaan viranomaisten antamaa ohjeistusta mahdollisista eristystoimista ja siirrymme jouhevasti etäopetukseen, jos se on tarpeen. Opettajamme saavat jatkuvaa ohjeistusta ja koulutusta, jotta etäopetus olisi laadukasta ja mielekästä. Ryhmissä, joiden opetussuunnitelmaa ei pysty toteuttamaan laadukkaalla ja mielekkäällä tavalla etänä, esimerkiksi Soitinkarusellissa, otetaan selvää vaihtoehtoisista tavoista toteuttaa opetus esimerkiksi pienentämällä ryhmiä. Mikäli se ei ole mahdollista, tunnit siirretään tai korvataan.