Ohjeet opetuksen järjestämiseen poikkeusolosuhteissa

Turun Suzukikoulun toimintasuunnitelma tartuntatautien leviämisen estämiseksi varhaisiän musiikkikasvatuksessa

Koronaviruspandemia on nostanut aiheellisia kysymyksiä siitä, miten varhaisiän musiikkikasvatuksessa, joka on pääsääntöisesti ryhmäopetusta ja käytetyt soittimet ovat yleensä yhteisiä, voidaan huolehtia hygieniasta ja estää tartuntojen leviämistä. Turun Suzukikoulu on siksi päättänyt ottaa käyttöön seuraavat käytännöt opetuksessaan (samoja periaatteita sovelletaan tietenkin mahdollisuuksien mukaan myös yleisen oppimäärän opetuksessa):

1) Yhteiskäytössä olevat soittimet pyritään jakamaan niin, että jokaisella oppilaalla on tunnin aikana ”oma” valikoima soittimia käytössään.

2) Isompien ja arvokkaampien yhteiskäytössä olevien soittimien, kuten pianojen, viulujen, sellojen, kitaroiden, kanteleiden ym. – joita ei voi puhdistaa joka käyttökerran jälkeen – puhtaudesta huolehditaan ennen kaikkea huolellisen käsihygienian avulla. Sekä opettajat että oppilaat pesevät kätensä ennen ja jälkeen jokaisen tunnin. Lisäksi opettajat huolehtivat soittimien puhdistuksesta asianmukaisilla tavoilla säännöllisesti, vähintään viikoittain.

3) Koulun siivoussuunnitelmaan lisätään tarkemmat ohjeet usein kosketettavien pintojen, kuten ovenkahvojen, valokatkaisijoiden ja pöytien säännöllisestä puhdistuksesta.

4) Ryhmien kokoonpanot pidetään samoina osallistujien sekä opettajien suhteen.

5) Noudatamme hyvää hygieniaa, turvavälejä ja viranomaisten suosituksia maskien käytöstä.

6) Seuraamme tarkkaan viranomaisten antamaa ohjeistusta mahdollisista eristystoimista ja siirrymme jouhevasti etäopetukseen, jos se on tarpeen. Opettajamme saavat jatkuvaa ohjeistusta ja koulutusta, jotta etäopetus olisi laadukasta ja mielekästä. Ryhmissä, joiden opetussuunnitelmaa ei pysty toteuttamaan laadukkaalla ja mielekkäällä tavalla etänä, esimerkiksi Soitinkarusellissa, otetaan selvää vaihtoehtoisista tavoista toteuttaa opetus esimerkiksi pienentämällä ryhmiä. Mikäli se ei ole mahdollista, tunnit siirretään tai korvataan.