Perhemuskarit ja virtuaalimuskarit

Elämänmittainen musiikkipolku

Musiikkileikkikoulu tarjoaa lapselle mahdollisuuden matkata musiikin kiehtovaan maailmaan tarkoituksena herättää lapsessa rakkaus musiikkia kohtaan. Tavoitteena on musiikillisten elämysten, valmiuksien ja taitojen luominen ja kehittäminen lapsen ikä huomioon ottaen. Musiikkia opiskellaan leikkien, laulaen, loruillen, liikkuen, soittaen ja kuunnellen. Opetuksen lähtökohtana on Suzuki-filosofian usko jokaisen lapsen kykyyn kehittyä ja oppia. Lasta kannustetaan ja rohkaistaan sekä tunneilla vallitsee positiivinen ilmapiiri. Leikin varjolla tutustutaan musiikin peruselementteihin: rytmiin, melodiaan, harmoniaan, muotorakenteisiin, dynamiikkaan ja sointiväriin.

Ohjelmistona käytetään lastenlauluja, Suzuki-ohjelmistoa sekä muuta musiikkia monipuolisesti. Instrumenttiopintoihin jatkaville oppilaille soitettava Suzuki-ohjelmisto tulee tutuksi jo musiikkileikkikoulussa. Musiikkileikkikoulu antaa valmiuden elinikäiselle musiikin harrastamiselle ja tarjoaa lapselle positiivisia esiintymiskokemuksia muun muassa lukukauden päätöskonsertissa.

Samat musiikkileikkikouluryhmät jatkavat koko vuoden. Vapaita oppilaspaikkoja voi kuitenkin tiedustella myös kesken lukukauden. Suzukikoulun musiikkileikkikoululaiset ovat etusijalla valittaessa kouluun uusia oppilaita.

family, motherhood, parenting, people and child care concept - happy mother kissing adorable baby over violet background
Child with music instruments. Musical education for kids. Colorful wooden art toys for kids. Little girl and boy play music. Kid with xylophone, guitar, flute.

Ryhmät

Suzukikoulussa on normaalit lähiopetusryhmät 3 kk- vauvoille ja 0-4-vuotiaiden perheryhmille. Ryhmiin mahtuu 6-8 lasta ja oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmät kokoontuvat viikoittain syksyn aikana 14 ja kevään aikana 14 kertaa. Tunneille tullaan yhdessä aikuisen kanssa. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja tunnin pituus on 30 minuuttia.