Ohjeet Suzuki-vanhemmille

https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2019/05/inner_image_08.jpg

Suzuki-soittajat ovat aloittaessaan usein nuoria. Siksi vanhemman on hyvä ymmärtää jo ennen soittoharrastuksen alkamista, kuinka suuri vastuu ja rooli hänellä tulee olemaan lapsensa musiikkiharrastuksessa. Suzuki-menetelmässä musiikkia opitaan kuten äidinkieltä ympäristön vaikutuksesta, ja vanhemman tehtävänä on luoda lapselle musikaalinen kasvuympäristö. Kun lapselle luodaan tällainen kasvuympäristö, jokainen lapsi voi oppia soittamaan. Lasten kasvaessa vanhemman rooli vähenee pikku hiljaa, mutta kodin tuki ja kannustus kuitenkin jatkuvat edelleen.

Kotona

Musiikin kuunteleminen, soittaminen ja laulaminen kuuluvat arkeen. Soitettavaa ohjelmistoa tulisi kuunnella joka päivä, aivan kuten lapsi äidinkieltä oppiessaan kuulee puhetta joka puolelta joka päivä. Musiikkia voi kuunnella hiljaa esim. autolla ajaessa, syödessä, läksyjä tehdessä, leikkiessä tai unimusiikkina. Suzuki-lauluja voi leikkiä, laulaa ja liikkua kotona. Mitä tutumpi soitettava ohjelmisto lapselle on, sitä helpompaa on oppiminen.

Lapsella tulee olla rauhallinen harjoitteluympäristö ja hyvä soitin käytössään. Soittimen tulee olla vireessä ja helposti saatavilla. Olisi hyvä, jos viuluun, selloon tai kitaraan voisi tarttua yhtä helposti kuin istahtaa ohi mennessään pianon ääreen. Viulun voi laittaa esim. seinälle roikkumaan ja selloa tai kitaraa säilyttää telineessä lattialla.

Beautiful little girl listening to music on colour background

Pianisteilla tulee olla akustinen piano kotona. Paraskaan sähköinen soitin ei pysty korvaamaan akustisen pianon ominaisuuksia. Akustisella pianolla lapsen korva ja soittotuntuma kehittyvät alusta asti oikeaan suuntaan. Suzuki-oppilaat pyrkivät tuottamaan alusta lähtien kaunista ääntä soittimellaan ja heille kehittyykin todella tarkat korvat. Pienet pianistit tarvitsevat jalkojensa alle jalkatuen hyvän soittoasennon saamiseksi siihen asti, kunnes jalat yltävät maahan.

Ole itse innostunut, niin lapsesikin innostuu! Alussa harjoitteluhetket kestävät vain muutaman minuutin kerrallaan ja niitä olisi hyvä olla useita päivässä. Tarkistakaa aluksi hyvä soittoasento, ja kiinnittäkää siihen huomiota myös soiton aikana. Keskittykää opeteltaviin asioihin ja yrittäkää tehdä aina parhaanne. Ole kannustava ja positiivinen auttaja kotiharjoittelussa. Harjoittelussa ja kuuntelemisessa tärkeää ovat toistot. Lapset rakastavat tuttuja asioita ja jaksavat kerrata. Päättäkää harjoitteluhetki myönteisesti. Yksi keino on antaa lapsesi soittaa hänen sen hetkinen lempikappaleensa.

Keksikää kotona pelejä ja leikkejä kotiharjoittelua varten. Askartele soitto- ja tehtäväkortit, heittäkää noppaa soittolaudalla, nostakaa soittopussista soitettava kappale. Ideoita saat opettajilta sekä vanhempainilloista.

Suzuki-menetelmässä vanhoja kappaleita ei unohdeta, vaan niitä kerrataan ja pyritään soittamaan aina paremmin ja paremmin. Vanhat kappaleet ovat oppilaan arvokasta pääomaa.

Tunnilla

Lapset oppivat uskomattoman paljon vain kuuntelemalla toisia. Voit ottaa lapsellesi tunneille mukaan jotakin hiljaista tekemistä, esim. kirjan tai piirustustehtäviä. Lapsen ei tarvitse välttämättä aktiivisesti kuunnella toisten soittoa, pelkkä läsnäolo riittää. Voitte jäädä seuraamaan myös muiden kuin parinne tunteja. Jokainen kuuntelukerta on arvokas lahja lapsellesi.

Toisten kunnioittamiseen kuuluu antaa soittajalle hiljainen ympäristö. Anna opettajalle rauha opettaa lastasi. Tee muistiinpanoja kotona harjoiteltavista asioista, näin käytät samoja sanoja ja käsitteitä harjoitellessasi lapsesi kanssa kotona. Voit aina kysyä, jos et ymmärrä jotakin.

Suzuki-menetelmässä jokainen lapsi saa edetä yksilöllisesti omassa tahdissaan eikä lapsia vertailla keskenään. Nuottien luvun opettelu aloitetaan yleensä esikouluiässä, kuten äidinkielen kohdallakin menetellään. Sinun ei tarvitse olla huolissasi siitä, oppiiko lapsesi soittamaan myös nuoteista.

Konserteissa

Käykää mahdollisimman paljon kuuntelemassa elävää musiikkia. Lapset imevät vaikutteita toisilta soittajilta ja konsertit motivoivat soittamaan. Suzuki-soittajat pääsevät pienestä pitäen esiintymään sekä yksin että ryhmissä. Soittajaisia ja konsertteja järjestetään useampia lukuvuoden aikana ja koko koulun konsertteja aina lukukauden päätteeksi. Lapsen ei aina tarvitse esittää juuri opittua uutta kappaletta, vaan hänelle turvallisempaa on esittää kappale, joka on jo tuttu ja helppo soittaa. Näin lapset saavat myönteisiä esiintymiskokemuksia. Ammattilaismuusikotkin esittävät samoja teoksia useasti.

Järjestäkää kotona omia pieniä leikkimielisiä konsertteja, joissa voitte esiintyä vuorotellen sekä yhdessä. Nauttikaa yhdessä musisoimisesta!

Tutustu S. Suzukin kirjoittamaan teokseen: Rakkaudella kasvatettu (engl. Nurtured by love). Tampere: Vihreälinja Oy, 2000.

Musician man using a bow to practicing the cello playing with the melodiousness at the sunset. Selected focus.