Ilmoittautuminen aikuisosastoon

 • Ilmoittautumismaksu on 70 e, mitä ei korvata, jos ilmoittautuminen opetukseen peruuntuu. Ilmoittautumismaksu vähennetään lukukausimaksusta.
 • Aikuisosaston soitto-/laulutunnit voi sopia suoraan opettajan kanssa oppilaan toiveiden ja aikataulun mukaisesti, esim. joka toinen viikko

Ilmoittautumislomakkeen tietoja käytetään koulun oppilasrekisteriä ja Ropo Capital-laskutuspalvelua varten. Henkilötietoja ei luovuteta koulun ulkopuoliseen käyttöön.

Tietoturvaseloste

Ilmoittautumislomake

  (*)Pakollinen
  (*)Mandatory
  (*) Obligatorisk

  Oppilaan nimi*
  Student name*
  Elevens namn*

  Henkilötunnus*
  Security number*
  Personbeteckning*

  Katuosoite*
  Address*
  Bostadsadress*

  Postinumero*
  Postal code*
  Bostadsadress*

  Paikkakunta*
  City*
  Ort*

  Puhelinnumero*
  Cell phone*
  Telefon*

  Sähköpostiosoite*
  E-mail*
  E-postadress*

  Instrumentti* / Instrument* / Instrument*

  Toivottu tuntien määrä
  The lenght of the lesson*

  Lukukausimaksun maksuerien määrä (laskutuslisä 1 e/ lasku)*

  Aikaisemmat musiikkiopinnot (soittotunnit tms.)
  Prior musical experience
  Tidigare musikstudier

  Toive soittotunnin sijainniksi

  Toiveita soittotunnin ajankohdaksi
  Scheduling preferences
  Schema preferens

  Lisätietoja
  Additional information
  Ytterligare information

  [recaptcha]