Suzuki-menetelmä

Suzuki-menetelmää pidetään lapsilähtöisenä ja luonnollisena tapana oppia musiikkia. Menetelmän kehitti japanilainen tohtori Shinichi Suzuki (1898 – 1998), joka oivalsi, että lapset oppivat musiikkia samalla luonnollisella tavalla kuin äidinkieltäänkin ympäristön vaikutuksesta. Menetelmässä uskotaan, että lahjakkuuksiin, kuten musikaalisuuteen, kasvetaan oikeassa ympäristössä. Jokaisella lapsella on mahdollisuus oppia.

https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2020/07/viulistiturkoosi-1.jpg
family, motherhood, parenting, people and child care concept - happy mother kissing adorable baby over violet background

Jokainen oppii

Tohtori Suzuki uskoi, että lahjakkuus ei ole niinkään perinnöllistä, vaan musikaalisuuteen kasvetaan oikeassa ympäristössä. Kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen. Jokaisella lapsella on kyky kehittyä hyvässä ympäristössä, joten lapsia ei testata ennen soittoharrastuksen aloittamista.

Suzuki-opetusmenetelmässä tähdätään lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun. Suzuki-kasvatusfilosofian tavoitteena on kasvattaa lapsesta tasapainoinen ja harmoninen ihminen, joka nauttii kyvyistään ja omaa kauniin sydämen.

Koko perheen harrastus

Suzuki-opetus perustuu kodin, oppilaan ja opettajan muodostamaan yhteistyökolmioon. Soittotunnit voi aloittaa jo 3-vuotiaana yhdessä vanhemman kanssa edeten pienin askelin. Vanhemman ei tarvitse osata soittaa ennen tunneille tulemista, vaan soitonopiskeluun kuuluu myös vanhempainkoulutusta, jotta vanhempi osaa toimia apuopettajana kotona. Musiikista tulee perheen yhteinen harrastus ja ilon aihe.

Opetuksessa hyödynnetään lapsen koordinaation ja motoriikan kehityksen herkkyysvaiheita. Soittaminen ja harjoittelu ovat leikkiä. Opetuksessa säilytetään leikkimieli ja toiminnan ilo, ja tunneilla vallitsee positiivinen ilmapiiri. Hyvä vuorovaikutus sekä yhteistyö opettajan, lapsen ja vanhempien välillä ovat tärkeitä edellytyksiä pienen lapsen soittoharrastuksessa.

Father teaching his little son to play guitar at home
Beautiful little girl listening to music on colour background

Äidinkielimenetelmä

Musiikin kuuntelusta ja soittamisesta tulee osa lapsen luonnollista ympäristöä ja arkea. Suzuki-ohjelmistoa kuunnellaan paljon, jotta kappaleesta on soiva mielikuva ennen kuin sitä aletaan harjoitella. Oppiminen tapahtuu seuraamalla ja matkimalla, kokeilemalla ja oivaltamalla. Nuottien lukemisen opettelu astuu kuvaan myöhemmin, yleensä esikouluiässä, kuten äidinkielen kohdallakin tapahtuu.

Hyvin suunniteltu Suzuki-ohjelmisto on sama kaikille Suzuki-oppilaille maailmassa. 1. kirjan kappaleisiin on laulujen sanat, joita lauletaan tunneilla ja kotona.

Yksilö- ja ryhmäopetus

Oppilailla on sekä yksilöopetusta että ryhmätunteja. Jokaiselle oppilaalle pyritään järjestämään soittotuntipari. Paritunti kestää nuorilla oppilailla 45 minuuttia ja vanhemmilla oppilailla 60 minuuttia. Tunti jakaantuu omaan henkilökohtaiseen soittotuntiin sekä toisen oppilaan tunnin seuraamiseen. Lapset oppivat uskomattoman paljon vain kuuntelemalla muita. Viikoittaisen oman soittotunnin lisäksi järjestetään myös ryhmätunteja, joilla päästään jo varhain kokemaan yhteismusisoinnin iloa.

Suzuki-menetelmässä korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen ilo. Suzuki-perheistä tuleekin yleensä keskenään elinikäisiä ystäviä. Koulu järjestää vuosittain lukuisia soittajaisia ja konsertteja, joissa oppilaat pääsevät esiintymään alusta lähtien sekä solisteina että erilaisissa kokoonpanoissa.

Ryhmätunneilla ja soittajaisissa totutaan pienestä pitäen soittamaan toisten edessä ja opitaan näin luonteva esiintymistapa. Ryhmätunnit ja esiintymiset motivoivat soittajia, ja lapset saavat vaikutteita eri-ikäisiltä soittajilta.

https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2020/06/pianopari-scaled.jpeg
Emotional little girl playing guitar, isolated on white

Arvot:

  • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  • positiivisuus ja kannustus
  • musiikin ilo
  • onnellisuuus ja harmonia
  • yksilöllisyys
  • yhteisöllisyys
  • jokainen oppii
  • kodin ja koulun yhteistyö
  • koko perheen harrastus
  • turvallinen oppimisympäristö

Lähteet:
S. Suzuki:  Nurtured by love (suom. Rakkaudella kasvatettu). Tampere: Vihreälinja Oy, 2000.
www.suomensuzukiyhdistys.net
www.europeansuzuki.org