Välkommen till Åbo Suzuki-skola!

Portrait of a cute brunette girl playing violin.

VILKA ÄR VI?

Åbo Suzuki-skola är ett privat musikinstitut som bedriver undervisning enligt Suzuki-metoden för barn i Åbo och dess omgivning. Suzuki-skolan grundades år 2009 och erbjuder idag grundläggande konstundervisning både i centrum (Luostarinkatu 2) och på Hirvensalo (Pitkäpellonkatu 2) för ca. 100 spelande barn, ungdomar och vuxna. Vi erbjuder instrumentundervisning i violin, cello, piano, sång och gitarr. Det finns också Suzuki småbarnspedagogik från bebisar till 9 åringar.

Suzuki-skolan ordnar många konserter under året. Läs mera om alla våra planerade konserter på konsertsidan.

SUZUKI-INFO FÖR ALLA NYA FAMILJER

Åbo Suzuki-skola antar nya elever i anmälningsordning. Vid behov kan man påbörja sina studier under pågående termin om det finns plats. Inträdesprov krävs inte. Suzuki-skolan ordnar Suzuki-info för alla nya familjer två gånger om året. Nästa infotillfälle anordnas:

20 August 2020 klockan 17:00 på engelska
20 August 2020 klockan 18:00 på finska
Turun Suzukikoulu, Pitkäpellonkatu 2, 20900 Turku

VAD ÄR SUZUKIMETODEN?

Den japanska violinisten Shinichi Suzukis (1898–1998) pedagogiska utgångspunkt är att varje barn föds med många anlag (språkliga, musikaliska etc.) men att barnet måste få den rätta stimulerande upplevelsen för att dessa anlag ska utvecklas till egentlig talang och att det är speciellt viktigt att barnet stimuleras mycket tidigt.

I sin musikpedagogik drar Suzuki en parallell till hur barn lär sig sitt modersmål. Alla barn lär sig sitt modersmål även om det är ett mycket komplicerat språk. Liksom modersmålet finns musiken i barnets omgivning redan från födseln. Barnet ska tidigt lyssna till musik och så småningom ”härma” den på sitt instrument. Utan teoretiska förklaringar och grammatikpluggande lär sig barnet att tala genom att lyssna och efterlikna de vuxnas tal. Ord och fraser upprepas om och om igen och utvecklas alltefter.

Eleven har i början enbart den lyssnade musiken som modell och rättesnöre. Man arbetar länge med samma melodi så att eleven kan den utantill och med så hög musikalisk kvalitet man kan kräva utgående från ålder och andra förutsättningar. Man lämnar aldrig ett stycke bakom sig. Tidigare melodier spelas om och om igen allteftersom musikaliteten utvecklas. Alltså konstant repetition, enligt de paralleller som Suzuki drar till inlärandet av modersmålet.

Suzuki lägger vikt vid att undervisningen hela tiden tar som utgångspunkt vad eleven har lärt. Ska något rättas till ska man koncentrera sig på en sak åt gången. Det viktigaste är att eleven inte mister lusten att spela.

Principen i Suzukiundervisningen är att man inte arbetar med speciellt utvalda barn. Målet är inte att eleven ska bli professionell musiker, istället används musiken för att utveckla barnets personlighet. Koncentrationsförmåga, minne och motorik förbättras.

Emotional little girl playing guitar, isolated on white

INSTRUMENTUNDERVISNING

Redan vid 3 års ålder kan man lära sig att spela ett instrument med en förälder, sångsuzuki kan man lära sig redan gravidite. Suzukiskolan har också plats för ungdomar och vuxna. Inga inträdesprov krävs eftersom enligt Suzukimetoden kan alla lära sig spela i musikalisk miljö. Suzukis musikaliska miljö innehåller: lektion med ett par elever varje vecka, grupp undervisning varannan vecka, övning och lyssnande på program/repertoar varje dag, att delta i konserter och workshops.

Varje vecka träffas barn, förälder och lärare individuellt och varannan vecka har vi grupplektion. Den individuella lektionen är 45–60 minuter lång och grupplektionen 45 minuter. Barnen arbetar med kamrater. Två barn har samtidigt lektion. Hälften av timmen är det individuell lektion och andra hälften lyssnar man på sin kamrat. På grupplektionen övar man på att spela tillsammans, men barnen får också möjlighet att spela solo inför de andra barnen. Alla lär sig mycket om man bara lyssnar på kompisar.

Föräldrarna involveras , och blir en viktig del av barnens musikaliska utveckling. Detta sker genom att de stöder barnen på lektionerna och vid övning så länge barnen är små och behöver hjälp. Därför ska en förälder vara närvarande på lektionerna och anteckna för att sedan öva med barnet hemma. När barnet så småningom blir mer självständigt tonas föräldrarnas roll ned och deras deltagande blir mindre aktivt.

Vi erbjuder undervisning i:

  • violin
  • cello
  • piano
  • gitarr
  • sång

Det finns mera om Suzukimetoden på http://www.europeansuzuki.org/about-us/the-suzuki-method/ (på engelska) och http://www.alingsassuzuki.se/Suzukifolder.htm

SUZUKI MUSIKLEKSKOLAN

I Suzukis musiklekskola kommer varje barn med leken som medel i kontakt med musikens fängslande värld. Barnen utvecklar sitt sinne för rytm och melodi genom att sjunga, leka, lyssna på musiken och röra sig i musikens takt. Barn i åldrarna 3 månader – 9 år får positiva upplevelser och ett intresse för musiken föds. Inga inträdesprov.

Desto tidigare du börjar med ditt barns konstnärliga undervisning, desto lättare och lyckas dess naturliga inlärning . Eftersom vi använder samma Suzuki-musik som används på instrument lektionerna , är styckena redan bekanta för barnen då de börjar sin instrument undervisning.

Lektionerna baserar sig på Suzuki-metoden. Genom att skapa en musikalisk omgivning för barnen, hoppas vi kunna hjälpa dem att växa upp till lyckligare och mera balanserade individer och att få se dem blomstra i den musikaliska omgivningen. På lektionerna betonas invidualitet och glädjen i att spela musik. Syftet med Suzuki-metoden är att värna om kärnan genom att låta förmågan utvecklas.

Åbo Suzuki-skola antar nya elever i anmälningsordning. Det är också möjligt att börja under pågående termin ifall det finns plats. Våra nuvarande gruppelever har förträde vid intagning.

Vi erbjuder följande grupper:

  • Suzuki babies (med en förälder), på andra namn ”Vauvamuskari”
  • Suzuki familjegruppen (barn från 0-5 år med en förälder), ”Perhemuskari”
  • Suzuki piano eller gitarr förskoleklassen (barn från 3-5 år med en förälder), ”Piano- ja kitaramuskari”
  • Musikkarusell (barn från 3-5 år och 6-9), ”Soitinkaruselli”
Child with music instruments. Musical education for kids. Colorful wooden art toys for kids. Little girl and boy play music. Kid with xylophone, guitar, flute.

UNDERVISNINGSAVGIFT

Instrumentundervisningen Höstterminen Vårterminen
22,5 min/ vecka (lektion med kamrat 45 min) 550 e 550 e
30 min/ vecka (lektion med kamrat 60 min) 720 e 720 e
vuxna 10 x 45 minuter 510 e 510 e

Höstterminen är 15 veckor och vårterminen 15 veckor. Undervisningsavgiften omfattar instrumentlektioner, grupplektioner och konserter. Grupptimmarna hålls varannan vecka beroende på gruppens storlek. Betalning i 1-3 rater och fakturan på e-post. Tredje syskonet får 5 % rabatt på avgiften.

Suzuki småbarnspedagogik Höstterminen Vårterminen
Suzuki babies 185 e 185 e
Suzuki familj gruppen (barn från 0-5 år) 185 e 185 e
Suzuki sång group (barn från 0-6 år) 295 e 295 e
Musikkarusell (barn från 3-5 år) 295 e 295 e
Suzuki piano eller gitarr förskoleklassen (barn från 3-5år) 399 e 399 e

Höstterminen är 14 veckor och vårterminen 14 veckor. Betalning i 1-2 rater och fakturan på e-post. Tredje syskonet får 5 % rabatt på avgiften.

bt_bb_section_top_section_coverage_image

VÅRA LÄRARE

Våra lärare är i grunden musikhögskoleutbildade och med påbyggnadsutbildning i Suzukimetodik. Turku Suzukiskolan och lärare är med i Finska Suzukiförbundet och The European Suzuki Association (ESA).

https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2020/07/Eerika.jpg

En rektor, Cello, Piano, Musikkarusell:
Eerika Ketonen
the Bachelor of Music and Arts, muusikko (AMK)
the International Exam of the Suzuki Method, level 3
tel. +358 45 1311886
eerika.ketonen@gmail.com
icon-fi icon-ru icon-en icon-fr

https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2020/07/Katri.jpg

Guitarr:
Katri Heino
the Bachelor of Music and Arts, musiikkipedogi (AMK)
the International Exam of the Suzuki Method, level 5
tel. +358 50 573 9271
kapaju@gmail.com
icon-fi icon-ru icon-en icon-fr

https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2015/10/LEEA-LAHTELA.jpg

Sång, Suzuki sång group, musiklekskolan:
Leea Lahtela
the Bachelor of Music and Arts, musiikkipedogi (AMK)
the International Exam of the Suzuki Method, level 2
tel. +358 44 560 3726
leea.lahtela@gmail.com
icon-fi icon-ru icon-en

https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2020/07/DSC01771-Edit.jpg

Guitarr:
Janne Malinen
the Bachelor of Music and Arts, musiikkipedogi (AMK), FM
Taking part of the teacher training for Suzuki Method
tel. +358 45 847 5955
jannetapani.malinen@gmail.com 

icon-fi icon-ru icon-en

https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2020/07/DSC01683-Edit.jpg

Violin:
Johanna Schwela
the Bachelor of Music and Arts, musiikkipedogi (AMK)
the International Exam of the Suzuki Method, level 3
tel. +358 40 5126 137
johanna.schwela@gmail.com
icon-fi icon-ru icon-en

bt_bb_section_top_section_coverage_image